• baner4.png
  • baner3.png
  • baner 1.png

 

           

Co to jest Terapia widzenia?

Terapia widzenia (Visual Training) to szereg neurosensorycznych i neuromięśniowych czynności prowadzonych przez specjalistę w celu rozwoju, rehabilitacji lub wzmocnienia funkcji wzrokowych na podstawie indywidualnie opracowanego dla każdego pacjenta planu postępowania (definicja opracowana przez American Optometric Assosiation,  2009). Terapia widzenia prowadzona w naszym gabinecie jest nakierowana przede wszystkim na poprawę jakości życia pacjenta poprzez usprawnienie wybranych funkcji wzrokowych.

Dlaczego Terapia widzenia jest ważna?

Różnego rodzaju zaburzenia wzrokowe mogą być przyczyną dolegliwości takich jak:

·         Bóle głowy

·         Podwójne widzenie

·         Pieczenie, swędzenie, łzawienie oczu

·         Zawroty głowy lub nudności przy pracy z bliska Zamazane widzenie przy patrzeniu z bliska

·         Senność/ zasypianie podczas czytania

·         Gorsze widzenie pod koniec dnia

·         Zlewanie się wyrazów podczas czytania

Dzieci  często same nie potrafią zasygnalizować dolegliwości, ale obserwując ich zachowanie i funkcjonowanie przy wykonywaniu zadań takich jak czytanie, pisanie, łapanie piłki, poruszanie się, oglądanie telewizji możemy wiele zaobserwować. Niepokojącym sygnałem, który może świadczyć o konieczności  przeprowadzenia dokładnej diagnostyki optometrycznej może być:

·         Przeskakiwanie lub powtarzanie linijek przy czytaniu

·         Przekrzywianie głowy lub zamykanie jednego oka przy czytaniu

·         Trudności w przepisywaniu z tablicy

·         Unikanie czytania i pracy z bliska

·         Omijanie krótkich słów podczas czytania

·         Pisanie „pod górkę” / „z górki” (nie prosto w linijce)

·         Pogarszanie się z czasem zrozumienia tego, co się czyta

·         Zmienne / słabe osiągnięcia w sporcie  oraz unikanie sportu i zabaw ruchowych (problemy z koordynacją oko-ruchową)

·         Kłopoty z koncentracją uwagi  (np. przy czytaniu)

·         Słaba koordynacja oko-ręka  (np. brzydkie pismo)

 

Terapia widzenia może wpłynąć na poprawę funkcjonowania układu wzrokowego a tym zniwelować przykre dolegliwości, co za tym idzie zwiększyć efektywności człowieka podczas wykonywanej pracy.

 

Jakiego rodzaju dysfunkcje wzrokowe prowadzimy

 

·     * * dysfunkcje niezezowe widzenia obuocznego (np. nadmierna/ niedostateczna  konwergencja, nadmierna/ niedostateczna dywergencja, podstawowa exoforia, podstawowa ezoforia, dysfunkcje wergencji fuzyjnej)

·          * dysfunkcje akomodacji (np. niedostateczna akomodacja, nadmierna akomodacja, niestabilna akomodacja, niesprawna akomodacja) 

·          * dysfunkcje ruchów oczu (np. sakkadowych, śledzących)

 * różnego rodzaju zezy jawne  i związane z nimi zaburzenia wspóltowarzyszace

 * ambliopia (niedowidzenie)

 * zaburzenie wzrokowe powstałe na skutek urazu lub udaru (przy współpracy z neurologiem, rehabilitantem, okulistą)

*  zaburzenia wzrokowe związane z opto-dysleksją

 

OPTO-DYSLEKSJA to zespół specyficznych trudności w nauce pisania i czytania,  dających podobne dolegliwości jak dysleksja, a wynikających z zaburzeń widzenia (dysfunkcji akomodacji, zaburzeń widzenia obuocznego, czy nieskorygowanej wady wzroku).

 

Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach np. dzieci z ADD, ADHD, autyzmem

 

Od czego zacząć i jak wygląda terapia?

 

Na początek należy umówić się na wizytę :) Pierwsza wizyta jest diagnostyczną, na której zbierany jest szczegółowy wywiad oraz wykonywane są specjalistyczne badania w celu zdiagnozowania problemu. Następnie ustalany jest plan terapii widzenia po uwzględnieniu także wielu czynników indywidualnych pacjenta. Terapia jest zawsze dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjenta oraz prowadzona jest w oparciu o sesje ćwiczeniowe w gabinecie, jak i w domu (wszystkie niezbędne narzędzia do ćwiczeń są wypożyczane). W trakcie trwania terapii regularnie monitorowane są postępy na wizytach kontrolnych.

  • reklamadol.png
  • reklamadol2.png
  • reklamadol3.png